Visa verslo informacija Kauno miestui -
LT LT EN EN
Jums
PRADŽIA APIE MUS STRAIPSNIAI SPAUSTUVĖ KAUNE PARDAVIMŲ MOKYMAI INDUSTRY TOP LITHUANIA
PAIEŠKA
Įmonės pavadinimas:  
Paieškos žodis:
 
Detali paieška Detali paieška
 
Agro straipsniai
Daugiau Daugiau   
AUTO GROŽIS POILSIS IR LAISVALAIKIS KITOS PASLAUGOS SVEIKATA STATYBA TECHNIKA INFO AGRO KAUNO NAUJIENOS DARBAS

Spausdinti Spausdinti

Europos milijardai: mokykimės juos pasiimti

   2008-08-06

Europos žemės ūkio fondo parama Lietuvos kaimo plėtros programos 2007-2013 metų priemonėms sieks 6 milijardus litų – tai didžioji dalis iš daugiau kaip  7 milijardus siekiančios Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui per minėtą laikotarpį. Tai suma, kurią verta pasiimti, tad suprantama, kad apie tai reikia žinoti kuo daugiau.

Pagrindinės kryptys

Pagal Kaimo plėtros programą bus finansuojamos 4 pagrindinės kryptys, apimančios 20 priemonių. Pirmoji iš šių krypčių – “Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas”. Jai finansuoti numatyta skirti 3211,78 mln. Lt. Krypčiai „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ numatyta skirti 2847,15 mln. Lt. Trečioji kryptis – „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ – jai finansuoti bus skirta 951,64 mln. litų. Ir ketvirtoji kryptis – pagal „Leader“ metodą įgyvendinamos priemonės. Joms finansuoti bus skirta 473,01 mln. litų.

Maksimali paramos suma vienam gavėjui pagal 2007-2013 metų investicines priemones galės siekti iki 400 tūkstančių eurų, išskyrus priemonę „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir pridedamosios vertės didinimas“. Pagal šią priemonę vienas gavėjas galės gauti iki 4,4 mln. eurų paramą.

Tiesioginės išmokos

Liepos 10-ąją baigėsi žemės ūkio naudmenų deklaravimo terminas. Šiemet ūkininkai galėjo prašyti ne tik tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenis ir pasėlius, bet ir paramos pagal kelias 2007-2013 metų Kaimo plėtros programos  priemones. Gauta apie 183 tūkstančius paraiškų.

Pernai buvo patikrinta 27500 pateikusių deklaracijas faktinė situacija, šiemet planuojama patikrinti 6 procentus pareiškėjų. Tikrintojai matuos pasėlių plotus, tikrins pasėlių rūšis, vertins, ar ūkininkai laikosi geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reiklavimų.

Pareiškėjams verta žinoti, kas bus, jei pernai prašyta paramos pagal priemonę  „Išmokos ūkininaujantiems vietovėse, kuriose yra kliūčių ūkininkavimui, išskyrus kalnuotas vietoves“, o šiemet to nepadaryta. Tai laikoma įsipareigojimo 5 metus ūkininkauti tokiose vietovėse nesilaikymu. Tie 5 metai skaičiuojami nuo pirmos išmokos gavimo. Tokiu atveju reikės grąžinti ankstesnes išmokas. Grąžinti nereikia tokiu atveju, jei ūkininkas dirba tokioje vietovėje daugiau kaip 3 metus nuo pirmosios išmokos gavimo ir nutraukia veiklą.

Lygiai tokia pati tvarka galioja ir pernai gavusiems paramą pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.

Jeigu ūkininkas pateko į tikrinamųjų sąrašus, jam parama bus išmokama tik baigus patikras. Sankcijos neteisingai deklaravusiems pasėlius – sumažinti parama ar ba net ir visiškai nutrauktas jos mokėjimas.

Nauji reikalavimai

Svarbi naujovė: nuo 2008 metų norintys gauti tiesiogines išmokas ar paramą pagal Kaimo plėtros programą ūkininkai privalo laikytis Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų. Trumpai jie išdėstyti  žemiau.

Ariamoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba ji turi būti palikta pūdymui. Laukuose neturi būti augalus stelbiančių piktžolių. Juodasis pūdymas turi būti periodiškai įdirbamas.

Ganyklos turi būti naudojamos gyvuliams ganyti, pievos turi būti šienaujamos bent kartą per metus. Ganyklos turi būti nuganytos, o pievos – nušienautos iki rugpjūčio 1 dienos.

Iki rugpjūčio 1 dienos iš lauko turi būti išvežtas šienas arba žalioji masė (išskyrus atvejus, kai žalioji masė susnulkinama ir tolygiai paskleidžiama).

Ariamojoje žemėje ir ganyklų, taip pat daugiamečių ganyklų  arba pievų plotuose neturi būti medžių ar krūmų, išskyrus pavienius medžius, kurie yra tradicinio kraštovaizdžio dalis.

Pievų ir ganyklų plotuose neturi būti sustabarėjusių piktžolių, sėklas subrandinusių arba jas išbarsčiusių piktžolių (kiečių, pelynų, usnių, varnalėšų, dilgėlių ir kt.).

Ganyklose arba pievose negali būti deginama žolė ar ražienos.

Svarbus reikalavimas – laikytis sėjomainų ir tame pačiame lauke daugiau kaip 3 metus neauginti tos pačios augalų rūšies.

Dar viena naujovė: jei laukuose yra pavienių medžių ar krūmų, kurie yra saugomi, jų be leidimo negalima kirsti, išskyrus tuos atvejus, kai jie nudžiūvę, nulaužti, kelia grėsmę ir pan.

Jaunieji ūkininkai gali prašyti pinigų

Paramos sutartis su Nacionaline mokėjimų agentūra pasirašę ir paramos lėšomis finansuojamus projektus pradėję jaunieji ūkininkai jau gali teikti mokėjimo prašymus paramai gauti. Paskutinis mokėjimo prašymo terminas negali būti ilgesnis nei 24 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos. Parama gali būti teikiama apmokant sąskaitas arba kompensuojant išlaidas, kartais taikomas mišrus būdas.

Reikia žinoti, kad projektui panaudotos statybinės medžiagos gali būti apmokamos tik kompensuojant išlaidas. Prašyme turi būti nurodytos patirtos ir apmokėtos išlaidos, pridėti tai įrodantys dokumentai.

Jeigu parama gaunama apmokant už sąskaitas, ūkininkas turi patikrinti, ar tiekėjų sąskatos atitinka su jais sudarytas sutartis, ir pateikti Nacionalinei mokėjimų agentūrai. Gavęs sąskaitoms apmokėti skirtas lėšas ūkininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pervesti jas tiekėjui.

Ūkininkams, vykdantiems projektus, finansuojamus Kaimo plėtros programos lėšomis, reikia žinoti, kas pagal tokią programą laikoma tinkamomis finansuoti išlaidomis. Jomis laikomos išlaidos, patirtos po 2007 metų rugsėjo 19-osios, datos, kai Europos Komisijos Kaimo plėtros komitetas patvirtino Kaimo plėtros programą. Bet jos turi būti ne senesnės kaip 2 metai iki projekto įgyvendinimo pabaigos datos. Perkant prekes ar paslaugas reikia vadovautis pirkimo taisyklėms arba didžiausių įkainių tinkamoms finansuoti išlaidoms nustatymo metodika. Jeigu prekė nėra įtraukta į minėtą metodiką, vadovaujamasi pirkimo taisyklėmis, jeigu jos įkainiai nustatomi minėtos metodikos, ja reikia ir vadovautis.           

Melioracija: verta burtis į asociacijas

Pagal 2007-2013 metų Kaimo plėtros programos priemonę “Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra” melioracijos sistemų naudotojų asociacijos gali gauti paramą sausinimo sistemoms, dirbtiniams vandens telkiniams, hidrotechniniams statiniams, polderiams rekonstruoti, rūgščioms dirvoms kalkinti bei sausinti ariamoms žemėms.

Tam, kad būtų galima pretenduoti į tokią paramą, reikia kurti melioracijos sistemų naudotojų asociacijas – tokios jau yra įkurtos Rietavo ir Ukmergės savivaldybėse.

Šiuo atveju finansuojami rekonstrukcijos darbai, naujos statybinės medžiagos ir įrengimai, įsigyti rinkos verte ir naudoti projekto reikmėms. Taip pat dengiama 13 procentų bendrųjų projekto išlaidų, įskaitant išlaidas konsultantams – tik jos negali viršyti 5 procentų viso projekto vertės. Pagal šią priemonę negali būti rekonstruojami mažiau kaip 30 procentų susidėvėję statiniai.

Vienam tokiam projektui gali būti skirta ne daugiau kaip 300 tūkstančių eurų, iš viso šiai priemonei planuojama skirti 19 mln. Lt per metus.

JUMS redakcija       Į pradžią Į pradžią Į viršų Į viršų Atgal Atgal
Atnaujinta: 2021 01 22 
Kontaktai: tel. (37) 311 539, faks. (37) 311 539, Kaunas. El.paštas
©2005-2020. JUMSINFO. Visos teisės saugomos. Born in IdeaTurinio valdymo sistema OptimalSite