Visa verslo informacija Kauno miestui -
LT LT EN EN
Jums
PRADŽIA APIE MUS STRAIPSNIAI SPAUSTUVĖ KAUNE PARDAVIMŲ MOKYMAI INDUSTRY TOP LITHUANIA
PAIEŠKA
Įmonės pavadinimas:  
Paieškos žodis:
 
Detali paieška Detali paieška
 
Agro straipsniai
Daugiau Daugiau   
AUTO GROŽIS POILSIS IR LAISVALAIKIS KITOS PASLAUGOS SVEIKATA STATYBA TECHNIKA INFO AGRO KAUNO NAUJIENOS DARBAS

Spausdinti Spausdinti

Europos Sąjungos fondai – dosnūs Lietuvos žemės ūkiui

   2008-01-09

Lietuvos žemės ūkis 2007-2013 metais sulauks rekordinės Europos Sąjungos paramos – žemės ūkio valdoms modernizuoti bus skirta 1,4 mlrd. Lt. Iš jų 233 mln. Lt bus skirta vien tik 2007 metais  pateiktiems projektams finansuoti. Paramos skirta kaip niekad daug – per 2000-2004 metus gauta 213 mln. Lt paramos, 2004-2006 metais ji siekė 295 mln. Lt.

Akcentas – modernizavimui ir našumui

Beveik pusė paramos atiteko augalininkystės, ketvirtis – pieno gamybos sektoriams.

Parama orientuojama į ūkių modernizavimą ir žemės ūkio produkcijos našumo didinimą – kad Lietuvos ūkiai galėtų konkuruoti Europos Sąjungoje. Tam reikalingos naujos technologijos ir inovacijos.

Lietuvai parama labai svarbi, nes pas mus 45 proc. produkcijos gamina smulkūs ūkiai. Produkcijos kiekis juose mažas, jos kokybė prasta, todėl savo pajamų nepakanka modernizacijai.

Ūkiams modernizuoti skirtos lėšos skiriamos trims pagrindinėms kryptims. Daug dėmesio skiriama nitratų direktyvos įgyvendinimui – siekiama modernizuoti mėšlo tvarkymą ir taip mažinti aplinkos taršą. Vien 2007 metais pateiktiems projektams finansuoti skirta 162 mln. Lt. Bus paremta naujų mėšlidžių ir srutų kauptuvų statyba arba esančių pastatų rekonstrukcija, mėšlo tvarkymo technikos ir įrangos įsigijimas. Numatyta, kad iki 2008 metų tinkamas mėšlides ir srutų rezervuarus turi įsirengti ūkiai, kuriuose laikoma iki 300 sąlyginių galvijų. Iki 2012 metų mėšlidės bus privalomos ir ūkiuose, kuriuose yra daugiau kaip 10 sąlyginių galvijų.

Antra finansuojama sritis – žemės ūkio produktų gamyba, paslaugų teikimas, biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų, prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas. Čia prioritetinis sektorius yra gyvulininkystė, ypač mėsinių galvijų auginimas.

Nuo pastatų iki kelių tiesimo

Augalininkystėje pirmenybė bus teikiama linininkystei ir sėklininkystei.

Pagal šią veiklos sritį bus remiamas naujos žemės ūkio technikos pirkimas, įrangos, technologinių įrenginių, kompiuterinės, programinės įrangos pirkimas. Bus remiama ir naujų gamybinių pastatų statyba, esamų rekonstrukcija. Paramos lėšomis bus galima įsirengti arba rekonstruoti kelius, laistymo įrangą. Bus kompensuojamos lėšos, išleistos daugiamečių vaismedžių ar vaiskrūmių įsigijimui naujiems sodams veisti. Bus remiama ir iki 250 kilovatų galingumo vėjo jėgainių statyba, jei tai susiję su žemės ūkio gamyba, produkcijos apdirbimu ar paruošimu realizuoti. Biodujų technologinių įrenginių pirkimas bus remiamas irgi tik tuomet, jei iš ūkyje susidarančių atliekų gaminamos biodujos bus naudojamos tik žemės ūkio valdos reikmėms. Bus skatinami ir tie ūkiai, kurie patys rūšiuoja ar pakuoja savo produkciją ir pateikia rinkai be tarpininkų – jie galės įsigyti tam reikalingas technologijas.

Dar viena paramos sritis – skirta želdiniams, kurie gali būti panaudojami biokuro gamybai. Lietuvoje pagrindinė žaliava biokurui gaminti yra grūdai ir rapsai. Parama bus skiriama karklams, gluosniams, drebulėms auginti. Bus kompensuojamas projekto parengimas, sodinukų pirkimas, dirvos paruošimas, sodinimas. Tokia parama bus teikiama, jei augalai bus auginami nemažiau kaip 1 ha plote, o laikas tarp dviejų kirtimų ne trumpesnis kaip 5 metai. 1 ha skirta parama negalės viršyti 5200 Lt.

Avansu pinigų neduos

ES parama suteikiama, kai projektas jau įgyvendintas savomis ar skolintomis lėšomis. Avansu pinigai nebus duodami, vėliau bus finansuojama iki 40 proc. visų išlaidų. Iki 50 proc. finansuojama ūkininkaujantiems mažiau palankiose vietovėse, kur prastos žemės. Pasinaudoti parama ypač bus skatinami jaunesni nei 40 metų ūkininkai. Jie atgaus iki 50 proc. lėšų, o mažiau palankiose vietovėse – iki 60 proc. lėšų.

Lietuvos rajonuose, kuriuose žemės prastesnės, galima gauti papildomą paramą. Už hektarą žemės čia skiriama iki 260 Lt išmokų per metus. Tik ūkio dydis neturi būti mažesnis kaip 1 hektaras, o savininkas turi įsipareigoti ūkininkauti ne mažiau kaip 5 metus nuo pirmos gautos išmokos. Ūkis turi gaminti prekinę produkciją ir turėti ne mažiau kaip 0,2 sąlyginio galvijo vienam hektarui, o dirbama žemė turi sudaryti bent trečdalį žemės ūkio naudmenų. Negaminantys produkcijos ūkininkai negaus išmokų.  

Parama jauniems ir seniems

Numatyta daugybė priemonių, skirtų gerinti demografinę padėtį kaime. Svarbiausios – parama jauniesiems ūkininkams ir pasinaudojimas ankstyvo pasitraukimo iš žemės ūkio galimybe. 2007 m. liepą patvirtintos naujos paramos jauniesiems ūkininkams taisyklės. Į paramą gali pretenduoti ūkininkai, ūkius ir žemės ūkio valdas įregistravę ne anksčiau kaip 2005 m. gegužės 15-ąją. Jeigu jaunasis ūkininkas kuria augalininkystės, gyvulininkystės ar mišrų ūkį, už 1 ha dirbamos žemės jam bus mokama 1000 EUR parama. Minimalus žemės ūkio naudmenų plotas tokiam ūkiui sieks 12 ha, gavę paramą ūkininkai turės įsipareigoti nuosavos žemės plotą padidinti iki 20 ha.

Kuriant specializuotą sodininkystės, daržininkystės, gėlininkystės ar vaistažolių ūkį, už 1 ha bus mokama 2000 EUR, bet maksimali suma negalės viršyti 40000 EUR. Ši suma yra 15000 EUR didesnė nei 2004-2006 m.

Specializuotiems ūkiams, išskyrus sodininkystės (jai reikės 8 ha), pakaks turėti 4 ha nuosavos žemės.

Jaunieji ūkininkai turės pristatyti verslo planą, parengtą pagal Europos Komisijos reglamentą. Pirmenybė bus teikiama turintiems aukštąjį žemės ūkio išsilavinimą. Gavę paramą įsipareigos kiekvienais projekto įgyvendinimo metais išklausyti ne mažiau kaip 30 val. specialių mokymų.

Norintys 2007-2013 m. gauti paramą dėl ankstyvo pasitraukimo iš žemės ūkio ją galės gauti tik už perleistą žemės ūkio paskirties žemę – už pieno kvotą parama nebus mokama. Numatyta riboti pasiliekamos žemės plotą – iki 3 ha žemės ūkio naudmenų, skaičiuojant kartu su sutuoktiniu.

Paramos gavėjai 2007-2013 m. gaus 1549 EUR kintamos paramos per metus bei pastoviąją 93 EUR dalį už perleistą žemę. Pradėjus gauti pensiją ar kitas „Sodros“ išmokas, jų dydis atimamas iš paramos. Tokia parama mokama tol, kol asmeniui sukaks 70 metų, bet ne ilgiau kaip 15 metų. Kintamoji dalis, skaičiuojant litais, šiuo metu siekia 5348 Lt per metus, dar 2672 Lt skiriama pajamų negaunančiam ūkininko sutuoktiniui. Už kiekvieną perleistą žemės ūkio paskirties žemės hektarą dar mokama iki 321 Lt. Jei ūkininko pensija viršija 5348 Lt, jis gauna tik išmokas už perleistą žemę.

Remiamos bendruomenės

Pagal „Leader“ metodą siekiama didinti kaimo vietovių patrauklumą, sulaikant jaunimo bėgimą iš kaimo į miestą.

Pagal šį metodą paramą gali gauti vadinamosios vietos veiklos grupės. Tokia parama būna skiriama vietos plėtros strategijoms įgyvendinti arba įgūdžiams įgyti ir pritaikyti. Remiamą veiklą privalo įgyvendinti kaimo gyventojai, kaimo bendruomenių nariai, kitų pelno nesiekiančių organizacijų nariai, vietos valdžios atstovai, partnerystės principu susivieniję bendrai veiklai.

Pagal šias programas gali būti remiamas kaimo verslas, taip pat įvairios originalios idėjos – tokios,  kaip dokumentinio filmo apie rajoną ar tautinių mažumų ansamblio sukūrimas. Kai remiamas vietos veiklos grupių plėtros strategijos parengimas ar įgūdžių tobulinimo projektai, paramos dydis ribotas – jis gali siekti 69000 Lt, finansuojama iki 100 proc. projekto išlaidų. Padidėjo ir parama vietos veiklos grupių administravimui – dabar tam bus galima skirti iki 20 proc. vietos plėtros strategijos išlaidų.


JUMS redakcijaĮ pradžią Į pradžią Į viršų Į viršų Atgal Atgal
Atnaujinta: 2021 01 22 
Kontaktai: tel. (37) 311 539, faks. (37) 311 539, Kaunas. El.paštas
©2005-2020. JUMSINFO. Visos teisės saugomos. Born in IdeaTurinio valdymo sistema OptimalSite